Apa arti bacaan sholat fardu selanjutnya?
Apa arti bacaan sholat fardu selanjutnya?

Apa arti bacaan sholat fardu selanjutnya?

Apa Arti Bacaan Salat Fardhu Selanjutnya?

Shalat fardhu adalah ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang telah baligh dan berakal. Dalam shalat fardhu, ada beberapa bacaan yang harus dilafalkan, salah satunya adalah bacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama dalam Al-Qur’an dan dianggap sebagai surat yang paling agung.

Rukun Qul Huwallahu Ahad

Rukun Qul Huwallahu Ahad merupakan bacaan surat Al-Ikhlas yang dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah dalam shalat. Surat Al-Ikhlas berisi tentang keesaan Allah SWT dan merupakan salah satu surat yang paling pendek dalam Al-Qur’an.

Arti Bacaan Rukun Qul Huwallahu Ahad

Berikut ini adalah arti bacaan Rukun Qul Huwallahu Ahad:

 • Qul huwallahu ahad: Katakanlah, "Dialah Allah, Yang Maha Esa."
 • Allahus samad: Allah tempat meminta segala sesuatu.
 • Lam yalid walam yulad: Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
 • Wa lam yakul lahu kufuwan ahad: Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia."

Rukun Qul A’uzu Billahi Minasy Syaithonir Rajim

Rukun Qul A’uzu Billahi Minasy Syaithonir Rajim merupakan bacaan surat Al-Falaq yang dibaca setelah membaca surat Al-Ikhlas dalam shalat. Surat Al-Falaq berisi tentang perlindungan diri dari kejahatan setan dan merupakan salah satu surat yang paling pendek dalam Al-Qur’an.

Arti Bacaan Rukun Qul A’uzu Billahi Minasy Syaithonir Rajim

Berikut ini adalah arti bacaan Rukun Qul A’uzu Billahi Minasy Syaithonir Rajim:

 • Qul a’uzu billahi minasy syaithonir rajim: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
 • Min syarri ma khalaq: Dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan.
 • Wa min syarri ghasiqin idza waqab: Dan dari kejahatan malam ketika telah gelap gulita.
 • Wa min syarri naffashatin fil-‘uqad: Dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul.
 • Wa min syarri hasidin idza hasad: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki."
Cek Juga  100 Soal Toefl Dan Jawabannya

Kesimpulan

Rukun Qul Huwallahu Ahad dan Rukun Qul A’uzu Billahi Minasy Syaithonir Rajim merupakan bacaan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq yang dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah dalam shalat. Kedua surat tersebut berisi tentang keesaan Allah SWT dan perlindungan diri dari kejahatan setan.

Tanya Jawab

 1. Apa arti bacaan Rukun Qul Huwallahu Ahad?
  Rukun Qul Huwallahu Ahad berarti "Katakanlah, "Dialah Allah, Yang Maha Esa."

 2. Apa arti bacaan Rukun Qul A’uzu Billahi Minasy Syaithonir Rajim?
  Rukun Qul A’uzu Billahi Minasy Syaithonir Rajim berarti "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."

 3. Kapan Rukun Qul Huwallahu Ahad dan Rukun Qul A’uzu Billahi Minasy Syaithonir Rajim dibaca dalam shalat?
  Rukun Qul Huwallahu Ahad dan Rukun Qul A’uzu Billahi Minasy Syaithonir Rajim dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah dalam shalat.

By admin